Biografi al-Khawarizmi

Advertisement
Jejak Pendidikan-Nama al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf.  Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, Beliau dilahirkan diBukhara.  Pada tahun 780-850M berbagai ilmu berhasil beliau abadikan dalam bentuk buku sehingga banyak orang mengatakan bahwa diantara tahun tersebut merupakan masa kegemilangan al-Khawarizmi.  al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.[1]

Pada masa kepemimpinan al-Ma’mun beliau merupakan salah satu guru di Baitul Hikmah, yang dipercayai oleh khalifah sebagai orang yang ahli dibidang matematika sehingga sangat banyak karya beliau berhasil diabadikan dan masih dibutuhkan dan digunakan masa kini, diantara sekian banyak sumbanga karya al-Khawarizmi yang masih digunakan sekarang adalah:

  1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.
  2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.
  3. Sistem Nomor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.

Banyak lagi saperti dalam Bidang astronomi juga membuat al-Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falaq pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang.[2].


sumber:

  1. www.google.com/url?q=http://tokohislam2u.tripod.com. Diakses pada 20 Januari 2014.
  2. http://al-syahbana.blogspot.com/2012/10/biografi-al-khawarizmi-tokoh.html. Diakses pada 21 Januari 2014

Subscribe to receive free email updates: