Pemilik Blog

Advertisement
FakhrizalDAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.      Nama Lengkap                        : Fakhrizal
2.      Tempat/Tinggal Lahir              : Ds. Blang, 15 April 1991
3.      Janis Kelamin                          : Laki-laki
4.      Agama                                     : Islam
5.      Kebangsaan/Suku                   : Aceh
6.      Status                                      : Belum Kawin
7.      Pekerjaan                                 : -
      Email                                    : fakhrizalspdi@gmail.com
8.      Nama Orang Tua
a.       Ayah                                 : Abdul wahab bin Muhammad Amin
b.      Ibu                                     : Syarifah Binti Abdul Wahab
9.      Riwayat Pendidikan
a.       SD                                     : SD N 5 Tanah Luas tamat tahun 2003
b.      SMP                                  : SMP N 1 Tanah Luas tamat tahun 2006
c.       SMA                                 : SMA N 1 Tanah Luas tamat tahun 2009
d.        Perguruan Tinggi              : Sekolah Tnggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Malikussaleh tahun 2009 s/d 2013.
pengalaman organisasi:
- HMI Cabang Lhokseumawe
- HMP- PAI STAIN Malikussaleh
- LDK- STAIN Malikussaleh
- IMATA
- KNPI


Lhokseumawe,   Januari 2014
Penulis                      F A K H R I Z A L 

Subscribe to receive free email updates: